SANTALÓ

Despatx d’advocats de llarga tradició amb enfoc de projecte modern.

Des de l’any 2000 ajudem als nostres clients a resoldre els problemes o dubtes que tinguin en aspectes legals o jurídics, ja siguin defensant davant dels organismes judicials; o assessorament, o planificant els diferents aspectes de la seva activitat professional o personal.

Posem al servei dels nostres representats la nostra professionalitat i experiència. Estem segurs que podem ajudar-vos a solventar alló que us preocupa.

ESPECIALISTES EN

DRET
CIVIL

El dret de les persones, que regula l’inici i fi de l’existència de les persones naturals i jurídiques, la capacitat jurídica i l’administració dels béns dels incapaços, els drets de la personalitat, els atributs de la personalitat.

DRET
PENAL

El dret penal és el conjunt de normes jurídiques que associen al delicte, com a pressupòsit, penes i/o mesures de seguretat, com a conseqüència jurídica. Regulen els tres pilars del degut procés, amb la finalitat de l’aplicació de les lleis de fons, o dret substancial.

DRET
LABORAL

El dret laboral està ubicada entre el dret públic i el dret privat que regula les relacions entre empresaris i treballadors: privat, regula la relació entre dos particulars (empresari i treballador); públic, perquè l’Estat hi intervé, a través de normes d’obligat compliment.

DRET CONTENCIÒS ADMINISTRATIU

El recurs contenciós administratiu és un autèntic procediment jurisdiccional, que s’exerceix davant els jutjats i els tribunals d’aquest ordre judicial, en relació amb l’actuació de les administracions públiques subjecta al dret administratiu.

DRET
MERCANTIL

Conjunt de normes jurídiques relatives als comerciants en l’exercici de la seva professió, als actes de comerç legalment qualificats com a tals i a les relacions jurídiques derivades de la seva realització; sent la branca del dret que regula l’exercici del comerç.

DRET
DE FAMÍLIA

El dret de família (també anomenat dret matrimonial) és una àrea del dret que s’ocupa dels assumptes de família i les relacions domèstiques. Implica el matrimoni, unions civils i parelles de fet, adopció subrogació, protecció infantil, dret de menors i paternitats.

DRET
DE L’ESPORT

És el conjunt de regles jurídiques que tenen com a objecte principal l’ordenació i la regulació de les activitats esportives com les regles provinents exclusivament de l’ordenament esportiu. Inclou tant les normes dictades per l’Estat o per les comunitats autònomes.

ASSESSORAMENT
FISCAL

L’assessorament fiscal per a les empreses per part d’una assessoria especialitzada és de summa importància perquè les empreses siguin acompanyades i assessorades pels múltiples tràmits i gestions que ha de fer una empresa durant el seu exercici fiscal.

ASSESSORAMENT
EN SUCCESSIONS

L’assessorament en successions inclou la tramitació d’herències, d’assessorament fiscal, de gestió patrimonial i planificació successòria, procediments judicials associats a successions i herències, assessorament jurídic per a testaments i últimes voluntats.

SUBVENCIONS
PÚBLIQUES

S’entén per subvenció, tota disposició dinerària realitzada per les administracions, en favor de persones públiques o privades. T’assessorem amb l’objectiu de guanyar els processos concursals i gestionar les subvencions rebudes.